Vem känner sin lärare bäst

Kreatör
Frökenamandan
Detta ingår i Vem känner sin lärare bäst
Antal filer: 1
Filtyp: pdf
Årskurs
Åk 1, Åk 2, Åk 3, Åk 4, Åk 5, Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Inte åldersspecifikt
Ämne
Skolstart: augusti, Skolstart: januari, Sommar, Sveriges nationaldag, Terminsavslut sommar, Vår, Lärarkul, Lekar, Svenska, Läsa, Muntlig framställning, Ordförståelse, Resonemang, Samtala, SVA
Resurstyp
Arbetsblad, Gruppaktivitet, Interaktiv övning, Kooperativt lärande, Kreativ uppgift, Lek, Mallar, Materialpaket, Presentation, Startuppgift

10 kr

Rapportera produkten